Ajalugu

Eesti Kujundusgraafikute Liit  (EKGL) loodi  1993. aastal. tolleaegsesse Kunstnike Liitu kuuluvate tarbegraafika, raamatukujunduse ja plakatisektsiooni liikmete poolt. Iseseisva juriidilise isiku loomise vajaduse tingis kehtima hakanud uus seadusandlus. Kolme sektsiooni ühinemine oli loogiline - ühendas graafikaerialade funktsionaalsus ja tellimuspõhisus, kusjuures enamik liikmeid tegelesid tihti kõigi kolme ala loomega. 

2006. aastal sai EKGL Kultuuriministeeriumi poolt tunnustatud loomeliidu staatuse. 

Alates EKGL loomisest oleme olnud ja soovime jätkuvalt olla kujundusgraafika  loomealadega tegelevaid professionaale ühendav loomeliit. Täna on liikmeteks115 professionaalset loovisikut, kes tegelevad kas ühes või mitmes kujundusgraafika valdkonnas, nagu  raamatukujundus, illustratsioon,  koomiks, plakat, graafiline disain - , kirjagraafika, kalligraafia, supergraafika, infograafika,, jne, jne.

Katrin Leis