Eesti Kujundusgraafikute Liit
            Estonian Graphic Designers' Association

Ajalugu

Eesti Kujundusgraafikute Liit EKGL asutati 1993. aastal tolleaegsesse Kunstnike Liitu kuuluvate tarbegraafika-, raamatukujunduse- ja plakatisektsiooni liikmete poolt. Iseseisva juriidilise isiku loomise vajaduse tingis kehtima hakanud uus seadusandlus. Kolme sektsiooni ühinemine oli loogiline samm, kuna see ühendas tellimuspõhised graafikaerialad ja paljud liikmed olid tihti tegevad kõigil kolmel loomealal. 

EKGL-i asutajaliikmeteks olid ka tänaseni tegutsevad loovisikud: Mai Einer, Aili Ermel, Ruth Huimerind, Villu Järmut, Marko Kekišev, Heino Kivihall, Andrei Kormašov, Enn Kärmas, Katrin Leis, Regina Lukk-Toompere, Aarne Mesikäpp, Rein Mägar, Ede Peebo, Matti Pärk, Maarja Vannas (Raid), Iivi Raudsepp, Ivar Sakk, Helle-Maret Sarandi, Viive Semper, Tõnu Soo, Vladimir Taiger, Andres Tali, Kalle Toompere ja Silver Vahtre.

2006. aastal sai EKGL Kultuuriministeeriumi poolt tunnustatud loomeliidu staatuse.

Alates EKGL-i loomisest oleme olnud ja soovime jätkuvalt olla kujundusgraafika loomealadega tegelevaid professionaale ühendav loomeliit.

Täna on liikmeteks 115 professionaalset loovisikut, kes tegelevad kas ühes või mitmes kujundusgraafika valdkonnas, nagu raamatukujundus, illustratsioon, koomiks, plakat, graafiline disain, kirjagraafika, kalligraafia, supergraafika, infograafika, jne.

Eesti Kujundusgraafikute Liit, lühidalt EKGL, on professionaalseid kujundusgraafikuid ühendav poliitiliselt sõltumatu loominguline liit.

EKGL tegutseb avalikes huvides, konsulteerides ja koordineerides EV kujundusgraafika-alast tegevust ning avaliku sektori graafilist programmi.

EKGL-i eesmärk on loomingu edendamine, oma liikmete loometegevuse toetamine ja soodustamine. EKGL-i kuuluvate loovisikute sotsiaalse staatuse väärtustamine, kutseliste, majanduslike, intellektuaalse omandi ja autoriõiguse-alaste huvide ning loomevabaduse kaitsmine.

EKGL on Kultuuriministeeriumi poolt tunnustatud loomeliit LLS mõistes.

EKGL-i kuulub 115 loovisikut.