Eesti Kujundusgraafikute Liit
            Estonian Graphic Designers' Association

Liidu struktuur

JUHATUS

Juhatuse esimees: Karel Korp. E-post: karel@ekgl.ee

Juhatuse liikmed​:
Mart Anderson
Aili Ermel
Marko Kekišev
Piret Niinepuu-Kiik
Viive Noor
Ulla Saar
Tiina Sildre
Endla Toots

LOOMEKOMISJON

Loomekomisjoni esimees: Karel Korp. E-post: karel@ekgl.ee

Loomekomisjoni liikmed:
Ruth Huimerind
Marko Kekišev
Andrei Kormašov
Piret Niinepuu-Kiik
Catherine Zarip